Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành; căn cứ Quyết định số 4202/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ với các nội dung sau đây

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ với các nội dung sau đây:

1. Hình thức và thời gian đào tạo

- Đào tạo tập trung theo hình thức đào tạo tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: từ 1,5 đến 2 năm.

 

2. Chương trình đào tạo

2.1 Chương trình đào tạo Thạc sỹ về khoa học/kỹ thuật/công nghệ theo định hướng nghiên cứu:

- Hướng Nghiên cứu hàn lâm chú trọng về lý thuyết chuyên môn sâu của chuyên ngành để người học sau tốt nghiệp có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy hoặc học lên trình độ cao hơn. 

- Hướng Nghiên cứu phát triển chú trọng các kiến thức nhằm nâng cao năng lực người học trong thiết kế, nghiên cứu phát triển hệ thống/sản phẩm, trở thành các chuyên gia nghiên cứu phát triển trong công nghiệp, doanh nghiệp.

2.2 Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ (ETM) theo định hướng ứng dụng, nghề nghiệp.

Danh mục chi tiết các chương trình đào tạo, danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần xem Phụ lục 1.

 

3. Điều kiện đối với ứng viên và phương thức tuyển sinh

3.1 Điều kiện đối với ứng viên

Ứng viên dự tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường đại học Bách khoa Hà Nội là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau:  

1. Về văn bằng

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (sau khi đã học bổ sung kiến thức theo yêu cầu của chương trình đào tạo);

c) Người tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ có thể đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ (sau khi đã học bổ sung kiến thức nếu chương trình yêu cầu);

d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Tùy theo yêu cầu của từng ngành, chuyên ngành đào tạo (xem chi tiết tại trang https://ts.hust.edu.vn/training-cate/nganh-dao-tao-thac-si)

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

3.2 Phương thức tuyển sinh

a) Xét tuyển:

          - Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ Khoa học/ Kỹ thuật/ Công nghệ theo định hướng nghiên cứu (yêu cầu cụ thể đối với ứng viên trong Phụ lục 2).

b) Thi tuyển:

          - Áp dụng đối với ứng viên đăng ký học các chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng ứng dụng hoặc theo định hướng nghiên cứu nhưng không đảm bảo điều kiện và yêu cầu xét tuyển ở mục a.

     - Các môn thi: Toán cao cấp, Cơ sở ngành (môn thi phụ thuộc vào ngành đăng ký) và Tiếng Anh. Ứng viên có thể được miễn thi tiếng Anh, xem chi tiết Khoản 3, Điều 5 Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ (số 15/2014/TT-BGDĐT) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/05/2014.

 

4. Chuẩn bị hồ sơ và quy trình đăng ký

4.1 Chuẩn bị hồ sơ

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

- Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học; Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn Bản xác nhận văn bằng đại học của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đề cương nghiên cứu (theo mẫu);

- Bản sao các bài báo, công trình khoa học đã công bố (nếu có);

- Bằng/Chứng chỉ Ngoại ngữ;

b) Hồ sơ đăng ký thi tuyển:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

- Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học, các chứng chỉ đã chuyển đổi kiến thức (nếu có).

+ Đối với ứng viên học liên thông: nộp thêm bản sao Bằng và Bảng điểm các bậc học trước đại học.

+ Đối với ứng viên đăng ký dự thi theo văn bằng 2: nộp thêm bản sao Bằng và Bảng điểm văn bằng 1.

+ Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp thêm văn bản công nhận văn bằng của Trung tâm công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  4.2. Đăng ký và nộp lệ phí tuyển sinh

-  Đăng ký trực tuyến tại trang: https://ts.hust.edu.vn (ĐĂNG KÝ ONLINE TẠI ĐÂY)

- Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 10/05/2021 đến ngày 15/08/2021.

- Lệ phí: 650.000VNĐ (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng), thí sinh nộp bằng hình thức chuyển khoản sau khi đăng ký trực tuyến thành công.   

(Xem hướng dẫn đăng ký và nộp lệ phí trong Phụ lục 3)

 

5. Kế hoạch dự kiến

-  Lịch thi (dành cho các ứng viên tham gia thi tuyển): từ 27/08/2021 đến 29/08/2021;

- Lịch phỏng vấn (dành cho ứng viên tham gia xét tuyển): tổ chức nhiều đợt, bắt đầu từ 15/05/2021 đến hết 31/08/2021 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

6. Liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Nhà C1B, phòng 101

Điện thoại: (+84) 024 - 38683407

Đường dây nóng: (+84) 0938683407

Website: https://ts.hust.edu.vn

       hoặc https://www.hust.edu.vn/tuyen-sinh-cao-hoc

 

Thông báo Tuyển sinh đợt 2.2021

Phụ lục đính kèm Thông báo