Hướng dẫn thanh toán lệ phí xét tuyển tài năng, xác thực chứng chỉ ngoại ngữ và kỳ thi đánh giá tư duy 2023

[LƯU Ý] Thí sinh đăng ký xác thực chứng chỉ ngoại ngữ 2024 làm theo hướng dẫn dưới đây, thực hiện Bước 1-2 và Bước 4

 

[LƯU Ý] Hướng dẫn bên dưới sử dụng cho năm Tuyển sinh 2023

I. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN LỆ PHÍ XÉT TUYỂN TÀI NĂNG

1/ Đối tượng: Thí sinh đã đăng ký xét tuyển tài năng trên website https://xttn.hust.edu.vn/

2/ Thời gian: Từ 9h00 ngày 30/3/2023 đến 17h00 ngày 30/5/2023

3/ Mức lệ phí xét tuyển:

  • (1) Lệ phí xét tuyển Diện 1.1 (Giải thưởng học sinh giỏi quốc gia/quốc tế): 50.000 Đ (Năm mươi nghìn đồng)
  • (2) Lệ phi xét tuyển Diện 1.2 (Chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/A-LEVEL/AP/IB): 150.000 Đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)
  • (3) Lệ phí xét tuyển Diện 1.3 (Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn): 150.000 Đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

4/ Cách thức thanh toán:

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống https://xttn.hust.edu.vn/

(*) Lưu ý: Để thanh toán lệ phí xét tuyển, thí sinh cần hoàn thành đăng ký xét tuyển tài năng các diện 1.1, 1.2, 1.3 trước đó.

Bước 2: Thí sinh chọn thanh toán lệ phí bằng cách di chuột lên ảnh avatar cá nhân, chọn THANH TOÁN.

Thí sinh sẽ thấy các khoản Lệ phí chưa đóng như ảnh minh họa . Để thanh toán lệ phí, chọn "Thanh toán".

Ghi chú: Thí sinh vẫn có thể sửa đổi thông tin trên website (trong thời hạn cho phép) sau khi đã đóng lệ phí.

Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển đến trang thanh toán

Thí sinh được tuỳ chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán là:

(1) Thanh toán bằng ví Foxpay: Xem hướng dẫn sử dụng tại foxpay.vn/support. Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh hãy gọi tới Hỗ trợ Ví Foxpay (19006600) [ Hoặc tham khảo thêm Hướng dẫn tạo ví ]

(2) Thanh toán bằng Thẻ nội địa (Sử dụng thẻ ATM của ngân hàng): Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh gọi tới Hotline Cổng dịch vụ Napas: 0243 936 1818 [ Tham khảo thêm hướng dẫn TẠI ĐÂY ]

(3) Thanh toán bằng Thẻ quốc tế (Thẻ tín dụng Visa, Mastercard): Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh gọi tới Hotline Cổng dịch vụ Napas: 0243 936 1818 [ Tham khảo thêm hướng dẫn TẠI ĐÂY ]

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công và kiểm tra thấy đã bị trừ tiền trong tài khoản, thí sinh quay lại https://xttn.hust.edu.vn/thanhtoan để kiểm tra tình trạng thanh toán.

Tình trạng chuyển sang trạng thái "Đã đóng" có nghĩa thí sinh đã thanh toán lệ phí thành công

 

II. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN LỆ PHÍ XÁC THỰC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

1/ Đối tượng: Thí sinh đã đăng ký quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ trên website https://xttn.hust.edu.vn/

2/ Thời gian: Từ 9h00 ngày 30/3/2023 đến 17h00 ngày 30/6/2023

3/ Mức lệ phí: Lệ phí xác thực và quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ: 50.000 Đ (Năm mươi nghìn đồng)

4/ Cách thức thanh toán:

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào hệ thống https://xttn.hust.edu.vn/

(*) Lưu ý: Để thanh toán lệ phí xác thực, thí sinh cần hoàn thành đăng ký thông tin chứng chỉ quy đổi tại mục Xác thực và quy đổi điểm ngoại ngữ trước đó.

Bước 2: Thí sinh chọn thanh toán lệ phí bằng cách di chuột lên ảnh avatar cá nhân, chọn THANH TOÁN.

Thí sinh sẽ thấy khoản Lệ phí chưa đóng như ảnh minh họa. Để thanh toán lệ phí, chọn "Thanh toán".

Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển đến trang thanh toán

Thí sinh được tuỳ chọn 1 trong 3 hình thức thanh toán là:

(1) Thanh toán bằng ví Foxpay: Xem hướng dẫn sử dụng tại foxpay.vn/support. Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh hãy gọi tới Hỗ trợ Ví Foxpay (19006600) [ Hoặc tham khảo thêm Hướng dẫn tạo ví ]

(2) Thanh toán bằng Thẻ nội địa (Sử dụng thẻ ATM của ngân hàng): Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh gọi tới Hotline Cổng dịch vụ Napas: 0243 936 1818 [ Tham khảo thêm hướng dẫn TẠI ĐÂY ]

(3) Thanh toán bằng Thẻ quốc tế (Thẻ tín dụng Visa, Mastercard): Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh gọi tới Hotline Cổng dịch vụ Napas: 0243 936 1818 [ Tham khảo thêm hướng dẫn TẠI ĐÂY ]

 

Bước 4: Sau khi thanh toán thành công và kiểm tra thấy đã bị trừ tiền trong tài khoản, thí sinh quay lại https://xttn.hust.edu.vn/thanhtoan để kiểm tra tình trạng thanh toán.

Tình trạng chuyển sang trạng thái "Đã đóng" có nghĩa thí sinh đã thanh toán lệ phí thành công

 

III. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN LỆ PHÍ THI KỲ THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY

1/ Đối tượng: Thí sinh đã đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá tư duy trên website tsa.hust.edu.vn

2/ Thời gian: [Chưa ấn định thời gian]

2. Mức lệ phí: Lệ phí tham gia kỳ thi đánh giá tư duy: 300.000 Đ (Ba trăm nghìn đồng)

4/ Cách thức thanh toán: 

(1) Thanh toán bằng ví Foxpay: Xem hướng dẫn sử dụng tại foxpay.vn/support. Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh hãy gọi tới Hỗ trợ Ví Foxpay (19006600) [ Hoặc tham khảo thêm Hướng dẫn tạo ví ]

(2) Thanh toán bằng Thẻ nội địa (Sử dụng thẻ ATM của ngân hàng): Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh gọi tới Hotline Cổng dịch vụ Napas: 0243 936 1818 [ Tham khảo thêm hướng dẫn TẠI ĐÂY ]

(3) Thanh toán bằng Thẻ quốc tế (Thẻ tín dụng Visa, Mastercard): Nếu trong quá trình thanh toán gặp vấn đề, thí sinh gọi tới Hotline Cổng dịch vụ Napas: 0243 936 1818 [ Tham khảo thêm hướng dẫn TẠI ĐÂY ]

[*] Hoàn thành đăng ký

Sau khi thí sinh hoàn thành thanh toán, trạng thái ở tab "Đăng ký thi" sẽ hiển thị "Đã đăng ký" hoặc kiểm tra tại "Chờ thủ tục" sẽ thấy mã đơn hàng khoản thanh toán của thí sinh.

Trạng thái tài khoản hiển thị như trên có nghĩa thí sinh đã hoàn tất đăng ký tham gia kỳ thi tư duy. Thí sinh sử dụng mã đơn hàng để đối soát về sau nếu cần.

Lưu ý:

- Nếu thí sinh chọn thanh toán bằng Ví Foxpay, sau khi cài đặt ví Foxpay cần liên kết tài khoản ngân hàng và nạp tiền sẵn vào ví Foxpay thì mới có thể quét mã QRcode để thanh toán.

- Nếu thí sinh đã thực hiện thanh toán, nhưng tài khoản Ví Foxpay hoặc tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ tín dụng của mình chưa bị trừ tiền, thí sinh cần chủ động liên hệ tới Hỗ trợ Ví Foxpay (19006600), Hotline của Cổng dịch vụ Napas: 0243 936 1818 hoặc Hotline Viettel Money: 1800 9000 để được hỗ trợ.

- Nếu thí sinh đã thực hiện thanh toán, nhưng trạng thái Thanh toán lệ phí trên website https://xttn.hust.edu.vn chưa đóng, thí sinh hãy gửi email tới tuyensinh@hust.edu.vn với nội dung gồm số ID (là số CMND), mật khẩu đăng nhập của tài khoản, số điện thoại để liên hệ, ảnh chụp minh chứng bị trừ tiền ở tin nhắn cuối (hiển thị rõ thời gian bị trừ tiền, phương thức thanh toán...). Hoặc liên hệ Hotline 084 868 3408 để được hỗ trợ.

- Thời gian nộp lệ phí: Từ 9h00 ngày 30/3/2023 đến 17h ngày 31/5/2023. Nếu thí sinh đã đăng ký quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhưng CHƯA hoàn thành đóng lệ phí thì yêu cầu quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ vẫn chưa được xác nhận hợp lệ.

Mọi thông tin thắc mắc hoặc cần hỗ trợ giải đáp, thí sinh có thể liên hệ tới Hotline 084 868 3408, mục Hỏi Đáp hoặc tại Group K68 - ĐHBKHN ; Group về Kỳ thi Đánh giá tư duy