Hệ thống Xét tuyển tài năng Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký online theo diện xét tuyển bằng chứng chỉ Quốc tế (SAT, ACT,...) và thông báo cho các em đã đạt đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2023.Phòng Tuyển sinh đề nghị thí sinh gửi mã code theo từng loại chứng chỉ dưới đây và hoàn thành những thủ tục đăng ký cho đơn vị tổ chức thi để gửi bản gốc chứng chỉ về Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Với những bạn trúng tuyển thẳng bằng điểm SAT:

Em truy cập vào website www.collegeboard.org và nhập mã Code của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (HUST) ( 7740 ) để xác nhận gửi điểm.

Với những bạn trúng tuyển thẳng bằng điểm ACT:

Em truy cập vào website http://www.act.org/ và nhập mã Code của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (HUST) ( 7851 ) để xác nhận gửi điểm.