An toàn thông tin

Ngoài IT2 thì học điện tử viễn thông ở đại học bách khoa thì có thể làm kỹ sư về an toàn thông tin không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!