Review về ngành Toán Tin

Các thầy cô hãy cho em review về ngành Toán Tin (MI1) ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!