So sánh Ngành Điện tử - viễn thông và Ngành Công nghệ thông tin. Nếu đỗ ĐTVT nhưng muốn học ngành Kỹ thuật thông tin truyền thông thì sao?

Ngành Điện tử - viễn thông và Ngành Công nghệ thông tin khác nhau ở chỗ nào ạ?

Và nếu em đỗ ngành điện tử viễn thông, em có nguyện vọng học chuyên ngành kỹ thuật thông tin truyền thông nhưng số bạn muốn vào chuyên ngành này cũng nhiều và điểm của các bạn đó cao hơn em. Vậy em phải chuyển chuyên ngành khác mình không muốn hay sao ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!