chọn ngành

  • 43 câu hỏi
  • 23 đã trả lời
  • 20 câu hỏi mới
103514 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Bài Thi Tư Duy

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 1 năm trước

Bài Thi Tư Duy

Chưa có câu trả lời!

Lê Giang

- 1 năm trước

Chuyển ngành

Chào em,

Điều kiện chuyển ngành học là:

1. Em chỉ được phép chuyển sang ngành có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn tại năm em trúng tuyển

2. Ngành học em muốn chuyển sang còn chỉ tiêu

3. Lý do chuyển ngành là hợp lý và em cần làm Đơn trình bày để gửi lên Phòng đào tạo 

Lê Giang

Trả lời lúc 19:46 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Chuyển ngành

Chào em,

Điều kiện chuyển ngành học là:

1. Em chỉ được phép chuyển sang ngành có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn tại năm em trúng tuyển

2. Ngành học em muốn chuyển sang còn chỉ tiêu

3. Lý do chuyển ngành là hợp lý và em cần làm Đơn trình bày để gửi lên Phòng đào tạo 

Lê Giang

Trả lời lúc 19:46 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Chuyển ngành học cần những gì ?

Chào em,

Để chuyển ngành học thì em cần viết 1 ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC. Nội dung đơn ghi rõ:

- Thông tin cá nhân của em: Họ tên, ngày sinh, CMND, đang học ngành nào, lớp nào

- Ngành đăng ký chuyển đến

- Nội dung đơn: Ghi rõ lý do vì sao em muốn chuyển ngành học. 

- Ký tên

(Nếu có ý kiến phụ huynh thì sẽ càng xác thực, phụ huynh sẽ ký vào bên trái đồng ý với nội dung đơn của em)

Nhà trường sẽ kiểm tra và xem lý do có xác thực, chính đáng hay không?

Điều kiện ngành chuyển đến: Có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn tại năm em trúng tuyển; Và vẫn còn có thể nhận thêm chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định.

Lê Giang

Trả lời lúc 17:57 25/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Chuyển ngành học cần những gì ?

Chào em,

Để chuyển ngành học thì em cần viết 1 ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC. Nội dung đơn ghi rõ:

- Thông tin cá nhân của em: Họ tên, ngày sinh, CMND, đang học ngành nào, lớp nào

- Ngành đăng ký chuyển đến

- Nội dung đơn: Ghi rõ lý do vì sao em muốn chuyển ngành học. 

- Ký tên

(Nếu có ý kiến phụ huynh thì sẽ càng xác thực, phụ huynh sẽ ký vào bên trái đồng ý với nội dung đơn của em)

Nhà trường sẽ kiểm tra và xem lý do có xác thực, chính đáng hay không?

Điều kiện ngành chuyển đến: Có điểm chuẩn bằng hoặc thấp hơn tại năm em trúng tuyển; Và vẫn còn có thể nhận thêm chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định.

Lê Giang

Trả lời lúc 17:57 25/09/2022

Lê Giang

- 2 năm trước

Về ngành MI2

Chào em,

Em đã đọc thông tin của ngành này trên website chưa? https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/he-thong-thong-tin-quan-ly

Sau khi tốt nghiệp ngành MI2 em sẽ trở thành:

- Chuyên viên phát triển phần mềm quản lý tại các công ty CNTT, bưu chính, viễn thông, thương mại điện tử, các tập đoàn công nghệ, …;

- Chuyên viên tin học, quản trị dự án, chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các công ty tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, các cơ quan hành chính nhà nước,…

- Giảng viên tin học tại các trường cao đẳng, đại học;

- Chuyên viên thống kê phân tích, dự báo, hoạch định tại các ngân hàng, công ty tài chính, các doanh nghiệp,…

Còn để lập trình game thì em sẽ cần học thêm một số chương trình học bên Công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, xử lý UI/UX, tester website, local, VPS....

Lê Giang

Trả lời lúc 19:16 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Về ngành MI2

Chào em,

Em đã đọc thông tin của ngành này trên website chưa? https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/he-thong-thong-tin-quan-ly

Sau khi tốt nghiệp ngành MI2 em sẽ trở thành:

- Chuyên viên phát triển phần mềm quản lý tại các công ty CNTT, bưu chính, viễn thông, thương mại điện tử, các tập đoàn công nghệ, …;

- Chuyên viên tin học, quản trị dự án, chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA) tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, các công ty tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, các cơ quan hành chính nhà nước,…

- Giảng viên tin học tại các trường cao đẳng, đại học;

- Chuyên viên thống kê phân tích, dự báo, hoạch định tại các ngân hàng, công ty tài chính, các doanh nghiệp,…

Còn để lập trình game thì em sẽ cần học thêm một số chương trình học bên Công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, xử lý UI/UX, tester website, local, VPS....

Lê Giang

Trả lời lúc 19:16 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Ngành IT

Chào em,

Ngành IT không phân biệt Nam - Nữ. Thậm chí có rất nhiều CEO là nữ thành công trong ngành IT như https://itguru.vn/blog/top-25-nu-lanh-dao-it-2020/

Ngành nào cũng sẽ "vất vả" nếu em muốn thành danh trong ngành đó.

Ngành IT chắc chắn sẽ có vất vả vì đây là ngành cần chất xám cao. Tuy nhiên, cái "vất vả" của em sẽ được đền đáp xứng đáng bởi ngành IT có mức thu nhập khủng, lại là xu thế trong thời đại 4.0, đang là chủ trương ưu tiên phát triển của Chính phủ.

Nếu em học tốt được môn Toán, ngoại ngữ, yêu thích công nghệ thì em có thể học tốt ngành IT.

So sánh ngành IT1 (Khoa học máy tính) và IT2 (Kỹ thuật máy tính)? 

Trả lời:

Cả 2 ngành đều đào tạo kiến thức nền tảng cơ bản và cần thiết cho thị trường lao động về CNTT trong và ngoài nước. Sinh viên theo học sẽ học chung 70% kiến thức. 

Ở mức độ kiến thức chuyên sâu, ngành IT1 (Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính) tập trung đào tạo về phần mềm, dữ liệu, thuật toán biểu diễn và xử lý dữ liệu. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên gia phát triển phần mềm, chuyên gia phát triển các hệ thống thông tin, và chuyên gia thiết kế và phát triển giải pháp CNTT.

Ngành IT2 đi sâu đào tạo về cả về phần cứng, phần mềm và các kỹ thuật ghép nối tối ưu giữa phần cứng và phần mềm để tạo ra các hệ thống thông minh, hoạt động tối ưu trong các điều kiện và môi trường khác nhau, ví dụ: smart phone, các hệ thống IoT, các hệ thống nhúng thông minh (smart home, smart city)

Ngành An ninh thông tin là 1 ngành mới năm 2021, nếu cần thông tin review, em hãy liên hệ tới facebook của Viện CNTT nhé!

Lê Giang

Trả lời lúc 19:04 28/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Ngành IT

Chào em,

Ngành IT không phân biệt Nam - Nữ. Thậm chí có rất nhiều CEO là nữ thành công trong ngành IT như https://itguru.vn/blog/top-25-nu-lanh-dao-it-2020/

Ngành nào cũng sẽ "vất vả" nếu em muốn thành danh trong ngành đó.

Ngành IT chắc chắn sẽ có vất vả vì đây là ngành cần chất xám cao. Tuy nhiên, cái "vất vả" của em sẽ được đền đáp xứng đáng bởi ngành IT có mức thu nhập khủng, lại là xu thế trong thời đại 4.0, đang là chủ trương ưu tiên phát triển của Chính phủ.

Nếu em học tốt được môn Toán, ngoại ngữ, yêu thích công nghệ thì em có thể học tốt ngành IT.

So sánh ngành IT1 (Khoa học máy tính) và IT2 (Kỹ thuật máy tính)? 

Trả lời:

Cả 2 ngành đều đào tạo kiến thức nền tảng cơ bản và cần thiết cho thị trường lao động về CNTT trong và ngoài nước. Sinh viên theo học sẽ học chung 70% kiến thức. 

Ở mức độ kiến thức chuyên sâu, ngành IT1 (Công nghệ thông tin - Khoa học máy tính) tập trung đào tạo về phần mềm, dữ liệu, thuật toán biểu diễn và xử lý dữ liệu. Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành chuyên gia phát triển phần mềm, chuyên gia phát triển các hệ thống thông tin, và chuyên gia thiết kế và phát triển giải pháp CNTT.

Ngành IT2 đi sâu đào tạo về cả về phần cứng, phần mềm và các kỹ thuật ghép nối tối ưu giữa phần cứng và phần mềm để tạo ra các hệ thống thông minh, hoạt động tối ưu trong các điều kiện và môi trường khác nhau, ví dụ: smart phone, các hệ thống IoT, các hệ thống nhúng thông minh (smart home, smart city)

Ngành An ninh thông tin là 1 ngành mới năm 2021, nếu cần thông tin review, em hãy liên hệ tới facebook của Viện CNTT nhé!

Lê Giang

Trả lời lúc 19:04 28/09/2021