So sánh IT1 và IT2?

Em đang phân vân giữa ngành IT1 và IT2. Mong thầy hãy so sánh giúp em ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!