Hỏi về ngành (ET1) Kỹ thuật Điện tử viễn thông? Sau khi tốt nghiệp có thể làm tại đâu?

Cho em hỏi là Ngành ET1 điện tử viễn thông là đạo tạo về cái gì? Sau khi tốt nghiệp em có thể làm những công việc hay công ty nào ạ ? 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!