Em muốn được tư vấn về Tự động hóa và Cơ điện tử

Em muốn phân biệt sự khác nhau giữa tự động hóa và cơ điện tử! Tự động hóa chuyên sâu về mảng nào? Cơ điện tử chuyên sâu về mảng nào? Khối lượng học ngành nào nặng hơn? Ứng dụng của các ngành ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!