Học phí Sau đại học

I. HỌC PHÍ THẠC SĨ

Học phí thạc sĩ ngành kỹ thuật là  36-37 trđ/toàn bộ thời gian học, thạc sĩ ngành kinh tế là 40 trđ/toàn bộ thời gian học.

Trong đó:

  • Học phí các ngành Kỹ thuật, Công nghệ: 720.000đ/tín chỉ học phí.
  • Học phí các ngành kinh tế: 780.000đ/tín chỉ học phí

II. HỌC PHÍ TIẾN SĨ - NGHIÊN CỨU SINH

Học phí Tiến sĩ - Nghiên cứu sinh là 80 trđ/toàn bộ thời gian học.