Học phí Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021

Học phí: Đối với khoá nhập học năm 2021 (K66), học phí của năm học 2021-2022 dự kiến như sau:

- Chương trình Đào tạo chuẩn (~ 22-28tr/năm)

- Chương trình ELiTECH (~40-45tr/năm)

- Các chương trình, học phí ~ 50 - 60tr/năm:

  • Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10, IT-E10x) 
  • Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (EM-E14, EM-E14x)

- Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế ~45-50tr/năm

- Chương trình Đào tạo quốc tế (~55-65tr/năm), Chương trình TROY (học 3kỳ/năm) (~80tr/năm)

 

Ghi chú:  Lộ trình tăng học phí từ 2020 đến 2025: mức tăng trung bình khoảng 8%/năm học và không vượt quá mức 10%/năm học đối với từng chương trình đang triển khai đào tạo để phù hợp lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo vào học phí đến năm 2025.