Trường ĐHBKHN tiến hành thu chứng chỉ IELTS online thông qua website dangkytuyensinh.hust.edu.vn kể từ ngày 16/8 đến 16/9/2020. Điểm chứng chỉ IELTS sẽ được áp dụng quy đổi sang thang điểm 10 theo quy định tại đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 đã được nhà trường công bố.

Xem thêm: Hướng dẫn quy đổi điểm chứng chỉ IELTS 

I. NỘP LỆ PHÍ XÁC NHẬN QUY ĐỔI ĐIỂM

Quá trình xác nhận quy đổi điểm chỉ hoàn tất sau khi em chuyển khoản lệ phí xác thực chứng chỉ:

Lệ phí xác thực chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế là 50.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi nghìn đồng).

Em thực hiện nộp lệ phí bằng cách chuyển khoản đến tài khoản sau:

  • Số tài khoản: 12210002113656
  • Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Chi nhánh Hà Thành
  • Chủ tài khoản: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Nội dung chuyển khoản: Họ và tên (dấu cách) Số CMND hoặc CCCD.

Ví dụ: Nguyen Duc Manh 162241942

Hệ thống cũng sẽ đóng không thu lệ phí xác nhận quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ kể từ 24h00 ngày 25/9/2020 (Thứ Sáu).

Tất cả các trường hợp không nộp lệ phí xác nhận quy đổi trước 24h00 ngày 25/9/2020 xem như không có nhu cầu quy đổi điểm (cho dù đã đăng ký và tải lên chứng chỉ ngoại ngữ lên hệ thống https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn/ )

 

II. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CHUYỂN KHOẢN LỆ PHÍ THÀNH CÔNG?

1. Nếu em chuyển khoản qua app hoặc ibanking, sau khi nhập số tài khoản 12210002113656 sẽ hiện tên Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Em thực hiện chuyển tiền, tiền chuyển tiền đi không báo lỗi trả lại tức có nghĩa đã THÀNH CÔNG

(Ảnh minh họa: Thực hiện chuyển khoản theo thông tin người thụ hưởng trên, chắc chắn sẽ thành công!)

2. Nếu em chuyển khoản bằng cách nộp tiền mặt hoặc viết Ủy nhiệm chi tại quầy giao dịch. Em chỉ cần ghi đúng thông tin bên thụ hưởng trên giấy chuyển tiền:

  • Số tài khoản: 12210002113656
  • Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Chi nhánh Hà Thành
  • Chủ tài khoản: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Giao dịch viên sẽ nhập số tài khoản, kiểm tra thấy đúng tên Bên thụ hưởng khớp với nội dung em đã ghi trên giấy chuyển tiền thì mới ký thực hiện giao dịch cho em (Nếu sai khác sẽ yêu cầu em viết lại giấy chuyển tiền khác).

Em chỉ cần lưu ý cho việc thực hiện chuyển lệ phí là ghi rõ nội dung chuyển khoản là:

  • Họ và tên (dấu cách) Số CMND hoặc CCCD.

Ví dụ: Nguyen Duc Manh 162241942

 

loading...