Thực hiện kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh năm 2024, căn cứ quy định về xét tuyển tài năng đã ban hành, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch xét tuyển tài năng năm 2024 như sau:

Thời gian bắt đầu

Nội dung triển khai

Thời gian kết thúc

Ghi chú

Ngày 16/4/2024

Mở hệ thống đăng ký XTTN trực tuyến

Diện 1.1: Theo quy định của Bộ GDĐT

Diện 1.2: Hết ngày 20/5/2024

Diện 1.3: Hết ngày 04/5/2024

Link đăng ký: https://ts-hn.hust.edu.vn/

Ngày 05/5/2024

Xử lý dữ liệu đăng ký

Đánh giá điểm thưởng

25/5/2024

 

Ngày 26/5/2024

Phỏng vấn thí sinh XTTN diện 1.3

26/5/2024

Hình thức phỏng vấn: Trực tuyến

Ngày 27/5/2024

Đăng ký đổi nguyện vọng XTTN (nếu có nhu cầu)

31/5/2024

 

Ngày 11/6/2024

Xét tuyển và Công bố kết quả XTTN

15/6/2024

 

Ngày 07/7/2024

Chương trình “Chào các Idol XTTN năm 2024”

07/7/2024

Trực tiếp tại ĐHBK Hà Nội

 

Thí sinh tham khảo thêm: