Hướng dẫn Cập nhật thông tin cá nhân

Bạn có thể cập nhật/thêm/sửa mọi Thông tin cá nhân trong phần này

1. Thông tin cơ bản

2. Thông tin chi tiết

Các trường thông tin trong phần này sẽ được nhập tự động từ các Phiếu đăng ký và ngược lại (Tức nếu bạn cập nhật Thông tin chi tiết trước, khi tạo mới Phiếu đăng ký sẽ tự lấy thông tin từ đây)

3. Quản lý đăng ký

4. Thư viện

5. Mật khẩu

Đang cập nhật: 

6. Hỏi - Đáp: Quản lý mọi câu hỏi bạn gửi đến Tuyển sinh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và phản hồi từ Phòng tuyển sinh/ Thầy cô các khoa viện. Đánh giá phản hồi.

7. Sự kiện: Theo dõi, đăng ký tham gia và chia sẻ sự kiện / sự kiện Trải nghiệm tại ĐHBKHN.