Đối tượng: Học viên trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 theo hình thức xét tuyển

HỌC BỔNG THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ĐHBKHN

1. Đối tượng: Học viên trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019 theo hình thức xét tuyển

- Tiêu chuẩn được cấp học bổng toàn phần (bằng 100% học phí) (thỏa mãn 1 trong 2 tiêu chí sau):

  • Học viên tốt nghiệp chương trình đại học của Trường ĐHBK Hà Nội không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ 3.2 trở lên được hưởng học bổng toàn phần.
  • Học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc tác giả chính của 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus được cấp học bổng toàn phần.

- Tiêu chuẩn được cấp học bổng bán phần (bằng 50% học phí) (thỏa mãn 1 trong 2 tiêu chí sau):

  • Học viên tốt nghiệp chương trình đại học của Trường ĐHBK Hà Nội không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ từ 2.8 đến cận 3.2 được hưởng học bổng bán phần.
  • Học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus được cấp học bổng bán phần.

- Học viên cao học đã tốt nghiệp đại học của Trường không quá 3 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập chương trình đại học đạt loại giỏi; hoặc học viên đã tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi tại trường khác không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh hoặc học viên có quốc tịch nước ngoài được xét cấp học bổng nếu trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường.

2. Quy định xét cấp học bổng

  • Quyết định số 2669/QĐ-ĐHBK-CTSV ngày 20/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: CHI TIẾT

(V/v: Xét cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

  • Quyết định số 586/QĐ-ĐHBK-CTSV ngày 15/3/2019

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 "Quy định về việc xét cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội" ban hành kèm QĐ số 2669/QĐ-ĐHBK-CTSV ngày 20/12/2018) - XEM CHI TIẾT

  • Quyết định số 587/QĐ-ĐHBK-CTSV ngày 15/3/2019

(V/v: Mức học bổng và điều kiện được học bổng đối với học viên cao học trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2019) - XEM CHI TIẾT

TS.HUST.EDU.VN