Số nguyện vọng đăng ký tối đa

Em muốn hỏi là một trường được đăng ký tối đa bao nhiêu nguyện vọng? Em muốn đăng ký nhiều nguyện vọng vào Bách Khoa Hà Nội có được không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!