Mã ngành và mã xét tuyển có giống nhau không

Cho em hỏi mã ngành và mã xét tuyển có giống nhau không ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!