Điều kiện sơ tuyển học bạ với diện thi TNTHPT, xét tuyển tài năng và tham dự BKT tư duy

Em muốn hỏi về điều kiện sơ tuyển học bạ với diện thi TNTHPT, xét tuyển tài năng và tham dự BKT tư duy ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!