Cách đăng ký nguyện vọng để dễ Đậu vào Bách Khoa

Trả lời:

Em có thể đăng ký xét tuyển theo các bước gợi ý dưới đây:

 1. Lập bảng danh sách các ngành mình đang quan tâm tại ĐH Bách Khoa Hà Nội (nên căn cứ vào sự yêu thích, thế mạnh, cơ hội việc làm...). Xem danh sách các ngành ở đây: https://ts.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-chuan
 2. Lựa chọn ra tầm 6 ngành mà có điểm chuẩn năm trước bằng hoặc dao động quanh điểm thi của mình.
 3. Loại ra khỏi danh sách những ngành có điểm chuẩn các năm trước quá cao so với điểm của bạn. Chẳng hạn: Em thi được 21 điểm, em không nên đăng ký xét tuyển vào những trường mà các năm trước lấy 27-28 điểm.
 4. Sắp xếp thứ tự các nguyện vọng ngành/trường theo sự ưa thích của em, ngành nào YÊU THÍCH NHẤT để nguyện vọng 1, tiếp theo để nguyện vọng 2...
 5. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 hay 2, thí sinh vẫn còn tiếp tục có cơ hội xét tuyển các NV3, NV4, NV5 … một cách bình đẳng với tất cả các thí sinh có cùng ngành/trường xét tuyển. Thí sinh dù đăng ký ở các thứ tự nguyện vọng khác nhau vào một ngành thì đều được xét như nhau.

Ví dụ: Em đạt 21 điểm nộp vào ĐH Bách Khoa HN ngành Điện tử Viễn thông vẫn có thể đăng ký như sau:

 • NV1 vào ngành có điểm chuẩn năm ngoái là 23.
 • NV2 vào ngành có điểm chuẩn năm ngoái là 22.
 • NV3 vào ngành có điểm chuẩn năm ngoái là 21.
 • NV4 vào ngành có điểm chuẩn năm ngoái là 20.
 • NV5 vào ngành có điểm chuẩn năm ngoái là 19.
 • NV6 vào ngành có điểm chuẩn năm ngoái là 18.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!