Cách tính điểm trung bình 3 môn trong 5 học kì

Thầy cô cho e hỏi là đối với khối ngành kỹ thuật kinh tế, điểm trung bình 5 học kì đối với tổng 3 môn toán lý hoá có phải là lấy điểm trung bình của toán lý hoá trong từng kì cộng vào chia 5 ko ạ. Hay là lấy điểm trung bình trong 5 kì môn lý cộng môn hoá cộng toán chia 3 ạ. 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

Tuyển sinh ĐHBKHN 2020