SAT

  • 18 câu hỏi
  • 16 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
52513 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Ngưỡng yêu cầu đối với chứng chỉ quốc tế SAT

Chào em,

Các ngưỡng nhà trường đưa ra trước đợt xét tuyển bao giờ cũng là ngưỡng dự kiến để lấy vừa đủ chỉ tiêu.

Em lưu ý có 2 ngưỡng: Ngưỡng nộp hồ sơ (của IT1 là 1460); và Ngưỡng đạt/đủ điều kiện (của IT1 là 1520).

Sau thời điểm công bố ngưỡng nộp hồ sơ, dựa vào số lượng và chất lượng các hồ sơ nộp vào, nhà trường sẽ tiếp tục đưa ra ngưỡng đạt  điều kiện trúng tuyển thẳng để lấy đủ số hồ sơ trong năm tuyển sinh đó (Lấy theo mức điểm từ cao xuống thấp).

Lê Giang

Trả lời lúc 16:02 25/01/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Ngưỡng yêu cầu đối với chứng chỉ quốc tế SAT

Chào em,

Các ngưỡng nhà trường đưa ra trước đợt xét tuyển bao giờ cũng là ngưỡng dự kiến để lấy vừa đủ chỉ tiêu.

Em lưu ý có 2 ngưỡng: Ngưỡng nộp hồ sơ (của IT1 là 1460); và Ngưỡng đạt/đủ điều kiện (của IT1 là 1520).

Sau thời điểm công bố ngưỡng nộp hồ sơ, dựa vào số lượng và chất lượng các hồ sơ nộp vào, nhà trường sẽ tiếp tục đưa ra ngưỡng đạt  điều kiện trúng tuyển thẳng để lấy đủ số hồ sơ trong năm tuyển sinh đó (Lấy theo mức điểm từ cao xuống thấp).

Lê Giang

Trả lời lúc 16:02 25/01/2023

Lê Giang

- 1 năm trước

Chứng chỉ SAT

Chào em,

Từ giữa tháng 4 năm 2022, nhà trường mới mở website dangkytuyensinh.hust.edu.vn để các em đăng ký xét tuyển thẳng. Em chờ nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:06 26/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Chứng chỉ SAT

Chào em,

Từ giữa tháng 4 năm 2022, nhà trường mới mở website dangkytuyensinh.hust.edu.vn để các em đăng ký xét tuyển thẳng. Em chờ nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:06 26/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Thời hạn đăng ký xét tuyển SAT

Chào em,

Em vẫn cứ thi nâng brand điểm, em có thể nộp trước chứng chỉ SAT đã có và cập nhật chứng chỉ mới sau. Nếu kịp thì em update chứng chỉ mới, còn chưa kịp thì vẫn dùng chứng chỉ cũ.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:43 26/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Thời hạn đăng ký xét tuyển SAT

Chào em,

Em vẫn cứ thi nâng brand điểm, em có thể nộp trước chứng chỉ SAT đã có và cập nhật chứng chỉ mới sau. Nếu kịp thì em update chứng chỉ mới, còn chưa kịp thì vẫn dùng chứng chỉ cũ.

Lê Giang

Trả lời lúc 12:43 26/09/2022

Lê Giang

- 2 năm trước

Không thể công chứng SAT

Chào em,

Em xem lại phần hướng dẫn nhé. Em chỉ cần gửi điểm SAT về trường ĐHBKHN, không phải công chứng chứng chỉ SAT

https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/thu-tuc-xac-nhan-nhap-hoc-chinh-thuc-doi-voi-thi-sinh-dat-nguong-yeu-cau-dien-xet-tuyen-tai-nang-nam-2021

Lê Giang

Trả lời lúc 11:00 26/09/2021

Lê Giang

- 2 năm trước

Không thể công chứng SAT

Chào em,

Em xem lại phần hướng dẫn nhé. Em chỉ cần gửi điểm SAT về trường ĐHBKHN, không phải công chứng chứng chỉ SAT

https://ts.hust.edu.vn/tin-tuc/thu-tuc-xac-nhan-nhap-hoc-chinh-thuc-doi-voi-thi-sinh-dat-nguong-yeu-cau-dien-xet-tuyen-tai-nang-nam-2021

Lê Giang

Trả lời lúc 11:00 26/09/2021