Ngưỡng yêu cầu đối với chứng chỉ quốc tế SAT

Năm 2022 đại học bách khoa Hà Nội có yêu cầu SAT cho IT-1 là 1520 thì tức là 1520 thì được xét tuyển xong lấy từ trên xuống dưới hay là 1520 là đỗ khoa IT1 ạ.

Ngoài ra, Em thấy trên trang web của trường có bài để là 1520 là ngưỡng yêu cầu của IT-1 nhưng có bài thì chỉ là 1460 thôi ạ.

Em mong được giải đáp hai câu hỏi trên ạ. Em cảm ơn ạ.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!