Không thể công chứng SAT

Theo thông tin của trường, thì em cần nộp chứng chỉ SAT bản sao công chứng. Nhưng bên công chứng bảo chứng chỉ SAT của em không có dấu nên không thể công chứng được. Em đã gửi điểm qua cổng CollegeBoard.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!