Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (IT-E10)

  • 10 câu hỏi
  • 3 đã trả lời
  • 7 câu hỏi mới
85560 lượt xem

Lê Giang

- 1 năm trước

Tổ hợp xét tuyển chương trình Elitech

Chào em,

Em đợi đến tháng 5, khi công bố đề án tuyển sinh thì sẽ công bố tổ hợp xét tuyển của từng chương trình đào tạo.

Sẽ tách riêng 2 mục tổ hợp:

  • Tổ hợp thi TN THPT: A00, A01, D01, D07....
  • Tổ hợp thi Tư duy: K00, K01, K02

Cụ thể là những tổ hợp nào thì em đợi đến khi công bố và lựa chọn nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:55 26/09/2022

Lê Giang

- 1 năm trước

Tổ hợp xét tuyển chương trình Elitech

Chào em,

Em đợi đến tháng 5, khi công bố đề án tuyển sinh thì sẽ công bố tổ hợp xét tuyển của từng chương trình đào tạo.

Sẽ tách riêng 2 mục tổ hợp:

  • Tổ hợp thi TN THPT: A00, A01, D01, D07....
  • Tổ hợp thi Tư duy: K00, K01, K02

Cụ thể là những tổ hợp nào thì em đợi đến khi công bố và lựa chọn nhé

Lê Giang

Trả lời lúc 13:55 26/09/2022

Lê Giang

- 3 năm trước

Ngành IT-E10. Điểm SAT có xét tuyển thẳng vào IT-E10 được không?

Chào bạn,

Ngành IT-E10 là 1 ngành mới của ĐHBKHN, mới tuyển sinh năm đầu tiên năm 2019. Thông tin về ngành này chị xem ở đây nhé: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/chuong-trinh-tien-tien-khoa-hoc-du-lieu-va-tri-tue-nhan-tao-data-science-and-ai

Điểm chuẩn năm 2019 của ngành này (công thức đã tính môn chính Toán) là 27 điểm. Xét theo 2 tổ hợp A00 (Toán - Lý - Hóa) hoặc A01 (Toán - Lý - Anh)

KHÔNG dùng điểm SAT để xét tuyển thẳng vào chương trình IT-E10 và chương trình tiên tiến được. Chỉ có thể dùng điểm SAT để xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế. (Danh sách các chương trình ĐTQT: https://ts.hust.edu.vn/dao-tao-quoc-te )

Quy định xét tuyển thẳng bạn xem ở đây nhé (Xem ở phần III): https://ts.hust.edu.vn/b/tuyen-thang-uu-tien-xet-tuyen

Lê Giang

Trả lời lúc 13:19 21/09/2020