Tổ hợp xét tuyển chương trình Elitech

Cho em hỏi có phải tất cả các chương trình Elitech đều lấy tổ hợp Toán - Đọc hiểu - Tiếng Anh hay sẽ có một vài chương trình như IT E7 hoặc IT E10 chỉ lấy 2 tổ hợp còn lại ạ ?

Nếu các chương trình này có tổ hợp Toán - Đọc hiểu - Tiếng Anh thì điểm chuẩn sẽ tách riêng hay là xét chung với các tổ hợp khác ạ ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!