Ngành IT-E10. Điểm SAT có xét tuyển thẳng vào IT-E10 được không?

Mình muốn tìm hiểu về ngành IT-E10 của Khoa CNTT của trường Bách Khoa.

Bạn cho mình hỏi tiêu chí để đạt điểm đầu vào IT-E10 của trường mình là gì?

Và có thể dùng điểm SAT để xét tuyển thẳng vào chương trình này được không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!