Công nghệ thông tin Việt Nhật (IT-E6) là sử dụng tiếng Nhật hay tiếng Anh

CNTT Việt Nhật học các môn bằng tiếng Việt và học thêm môn tiếng Nhật tăng cường nhé em.

Vì chương trình tiên tiến CNTT Việt Nhật hướng đến đào tạo để sinh viên có thể làm tại các công ty, tập đoàn của Nhật. Hoặc sang Nhật diện học bổng nên phải học thêm tiếng Nhật tăng cường là điều không thể thiếu rồi!

Thông tin chương trình e xem ở đây nhé: https://ts.hust.edu.vn/asset/-/asset_publisher/ddNQG1HrIiqp/content/cong-nghe-thong-tin-viet-nhat

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!