So sánh IT-E6 và IT-E7?

Em đang phân vân giữa 2 chương trình IT-E6 (CNTT Việt Nhật) và IT-E7 (Global ICT). Hai chương trình này có gì khác nhau?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!