Mù tiếng Anh, không biết tiếng Nhật liệu có thể đăng ký IT-E7, IT-E6 được không?

Em mù tiếng anh và không biết tiếng nhật thì có thể đăng kí vào (IT-E7) Công nghệ thông tin Global ICT (100% môn học được dạy và học bằng Tiếng Anh) hay (IT-E6) Công nghệ thông tin Việt-Nhật được không ạ.

Em cảm ơn.

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

2 trong số 2 đánh giá câu hỏi này hữu ích!