CNTT Việt-Nhật

Cho em hỏi về ngành là có phải biết tiếng Nhật trước không ạ ??

Và nếu em vào r bắt đầu học thì có sao k ạ ??

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!