Đại học Bách khoa Hà Nội đã mở đăng ký Đợt 3 - Kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 vào 10h sáng ngày 6/2/2024. Và chỉ trong vòng chưa đầy 120 phút, chỉ còn có 03 địa phương còn suất thi là Thái Nguyên, Nghệ An và Đà Nẵng.

Căn cứ nguyện vọng của thí sinh dự thi, Ban chỉ đạo Kỳ thi Đánh giá tư duy TSA quyết định mở thêm 5.000 suất thi cho đợt 3.

Thời gian mở hệ thống đăng ký: Từ 10h00 ngày 08/02/2024.

Những thí sinh đã đăng ký thành công có thể lựa chọn lại địa điểm dự thi theo mong muốn.

⥅ Xem thêm: Hướng dẫn các bước đăng ký Kỳ thi Đánh giá tư duy 2024

⥅ Xem thêm: Toàn bộ thông tin về Kỳ thi Đánh giá tư duy của ĐHBKHN