Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2023

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ với các nội dung sau đây:

1. Hình thức và thời gian đào tạo

- Đào tạo tập trung theo hình thức tín chỉ.

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sỹ về khoa học/kỹ thuật/công nghệ theo định hướng nghiên cứu và Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Kỹ thuật - Công nghệ (ETM) theo định hướng ứng dụng, nghề nghiệp.

Danh mục chi tiết các chương trình đào tạo xem Phụ lục I.

3. Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển theo hồ sơ.

4. Điều kiện đối với ứng viên

4.1. Đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp (được quy định trong hướng dẫn xét hồ sơ tuyển sinh đi kèm với chương trình đào tạo) cụ thể như sau:

a. Các ứng viên là sinh viên chính quy của ĐHBK Hà Nội đăng ký theo học chương trình tích hợp cử nhân - thạc sĩ, đã hoàn thành chương trình bậc đại học từ bằng khá trở lên;

b. Các ứng viên là sinh viên tốt nghiệp đại học từ bằng khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

c. Các ứng viên đã tốt nghiệp đại học ngành phù hợp không thuộc diện ở nhóm a, b chỉ được đăng ký vào các chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng.

4.2. Có năng lực ngoại ngữ tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cụ thể như sau:

a. Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học mà chương trình học chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b. Có chứng chỉ ngoại ngữ B1 trở lên, còn thời hạn do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển sinh. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ chỉ có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp;

c. Có các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1 trở lên (Phụ lục II)

5. Hồ sơ xét tuyển  hình thức đăng ký

5.1. Hồ sơ xét tuyển

- Bản sao bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp đại học; Ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải nộp văn bản công nhận văn bằng cho các trường hợp không được miễn công nhận theo quy định của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Bản sao các bài báo, công trình khoa học đã công bố (nếu có);

- Bằng/Chứng chỉ Ngoại ngữ;

Lưu ý: diện đăng ký học tích hợp cử nhân - thạc sĩ (4.1.a) chỉ nộp chứng chỉ Ngoại ngữ.

5.2. Hình thức đăng ký:

- Ứng viên đăng ký online và up đầy đủ hồ sơ trên trang :

http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=61

6. Lệ phí xét tuyển:

- Nộp bằng hình thức chuyển khoản sau khi đăng ký trực tuyến thành công:   

  • Tên tài khoản: Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Số tài khoản:  118000099686
  • Ngân hàng:     Ngân hàng TM cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Số tiền:           650.000 VND (Sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
  • Nội dung:       LPCH “Họ tên”  “Mã số hồ sơ”

Lưu ý: diện đăng ký học tích hợp cử nhân - thạc sĩ (4.1.a) không cần nộp lệ phí xét tuyển.

7. Kế hoạch dự kiến

- Ứng viên đăng ký online từ ngày 05/04/2023 đến hết ngày 30/11/2023

Lịch phỏng vấn xét tuyển: tổ chức nhiều đợt sau khi ứng viên hoàn thành đăng ký hồ sơ xét tuyển (từ 15/04/2023 đến hết 15/12/2023)

8. Mức học phí

Mức học phí được áp dụng theo LINK CHI TIẾT

9. Tham khảo xét ngành đúng, ngành gần từ năm 2020 theo LINK CHI TIẾT

10. Liên hệ:

Phòng Tuyển sinh - Nhà C1B, phòng 101

Điện thoại: (+84) 024 - 38683408

Đường dây nóng: (+84) 0912010581

Website: https://ts.hust.edu.vn hoặc https://www.hust.edu.vn/vi/tuyen-sinh/cao-hoc/