Trong mục 9 “Những điều Sinh viên K64 cần biết” đã thông tin về việc Nhà trường kiểm tra kỹ năng bơi cho các Bạn sinh viên K64.

Một số hình ảnh sinh viên năm trước kiểm tra bơi đầu khóa

Đề nghị các Bạn sinh viên K64 đăng ký tham gia kiểm tra kỹ năng bơi online trong nội dung khai báo thông tin online tại trang

http://ctt-sis.hust.edu.vn/NH/login.aspx

Các Bạn sinh viên lưu ý: chỉ những Bạn sinh viên đã biết bơi và bơi được từ 50m trở lên mới đăng ký kiểm tra (bơi tự do liên tục 50m không được chạm chân xuống đáy bể).

Thời gian đăng ký online: đến hết ngày 21/8/2019

Sau khi các Bạn đăng ký, Nhà trường sẽ phân ngày, kíp kiểm tra bơi và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm cho sinh viên trên trang https://ctt-daotao.hust.edu.vn

Thời gian dự kiến kiểm tra bơi từ ngày 26 đến 29/8/2019.

Kíp kiểm tra:

Kíp 1: 7h00-8h00;                Kíp 2: 8h00-9h00;                Kíp 3: 9h00-10h00;

Kíp 4: 10h00-11h00;            Kíp 5: 13h30-14h30;            Kíp 6: 14h30-15h30;

Kíp 7: 15h30-16h30.

Số lượng 150 sinh viên / 1 kíp.

 

TS.HUST.EDU.VN

loading...