Đại học Bách khoa Hà Nội được Bộ GD&ĐT giao chủ trì thực hiện nội dung thu lệ phí xét tuyển Đại học năm 2023. Sau thời gian đối soát và xử lý dữ liệu từ hệ thống cho thấy, có 1.578 thí sinh đóng thừa lệ phí xét tuyển Đại học năm 2023

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch hoàn trả phần lệ phí nộp thừa cho thí sinh như sau:

  • Từ ngày 11/9 - 24/9/2023: ĐHBK Hà Nội sẽ gửi email, gọi điện cho thí sinh nộp thừa lệ phí để lấy thông tin tài khoản của thí sinh để thực hiện việc hoàn trả bằng hình thức chuyển khoản;
  • Từ ngày 25/9 - 30/9/2023: Thực hiện hoàn trả cho những thí sinh đã phản hồi lại thông tin tài khoản cho ĐHBK để thực hiện chuyển khoản;
  • Từ ngày 2/10 - 31/10/2023: Thực hiện hoàn trả bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán, ĐHBK Hà Nội cho những thí sinh nộp thừa lệ phí nhưng không cung cấp thông tin tài khoản để chuyển khoản;
  • Sau 31/10/2023: ĐHBK Hà Nội chốt số liệu hoàn trả lệ phí nộp thừa của thí sinh để báo cáo Bộ GD&ĐT và các đơn vị liên quan.