LỊCH THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Đợt 2 - Năm 2021

 

Ngày 03/11/2021

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

17h30

Phổ biến quy chế thi cho thí sinh bằng hình thức trực tuyến trên Microsoft Teams

 

 

Ngày 06/11/2021

 

Thời gian

Nội dung

Hiệu lệnh (kẻng)

Ghi chú

Sáng

Thi môn Toán cao cấp

7h00

Giám thị có mặt tại BCĐ: D9-202

 

 

7h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng

 

7h45

Nhận đề thi

3 tiếng

 

7h55

Phát đề thi

4 tiếng

 

8h00

Bắt đầu làm bài

2 tiếng

 

9h45

Thông báo còn 15 phút

1 tiếng

 

10h00

Thu bài

1 hồi

 

 

Chiều

Thi môn Cơ sở ngành

13h30

Giám thị có mặt tại BCĐ: D9-202

 

 

14h00

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng

 

14h15

Nhận đề thi

3 tiếng

 

14h25

Phát đề thi

4 tiếng

 

14h30

Bắt đầu làm bài

2 tiếng

 

15h45*

Thông báo còn 15 phút (*chỉ áp dụng đối với các phòng thi khối ngành kinh tế)

1 tiếng*

 

16h00*

Thu bài (*chỉ áp dụng đối với các phòng thi khối ngành kinh tế)

5 tiếng*

 

16h15

Thông báo còn 15 phút

3 tiếng

 

16h30

Thu bài

  1. hồi

 

Sáng ngày 07/11/2021: Thi môn Ngoại ngữ

Thời gian

Nội dung

Hiệu lệnh (kẻng)

Ghi chú

7h00

Giám thị có mặt tại BCĐ: D9-202

 

 

7h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng

 

7h45

Nhận đề thi

3 tiếng

 

7h55

Phát đề thi

4 tiếng

 

8h00

Bắt đầu làm bài

2 tiếng

 

9h45

Thông báo còn 15 phút

1 tiếng

 

10h00

Thu bài

1 hồi

 

 

Mọi thông tin thắc mắc xin mời liên hệ

Phòng Tuyển sinh - Phòng 101 - Tòa nhà C1B

Điện thoại: (+84) 024 – 38683407

Đường dây nóng: Hotline: 0912 010 581 (Ms Vân Anh) hoặc 0904 104 109 (Ms Thủy) - 0918 99 1510 (TS. Lê Đình Nam)

Website: sdh.hust.edu.vn; hoặc http://hust.edu.vn mục Tuyển sinh.