I. Giới thiệu

Phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào có ý nghĩa quan trọng trong việc xếp sinh viên vào các lớp học ngoại ngữ đúng trình độ để đảm bảo cho sinh viên học tốt và đáp ứng yêu cầu của môn học ngoại ngữ.

Việc phân loại trình độ được thực hiện thông qua bài thi tiếng Anh “TOEIC Placement” do Nhà trường tổ chức dành cho sinh viên K68.

Sinh viên có thể lựa chọn:

1. Đăng ký tham gia kỳ thi phân loại trình độ bằng cách nộp phí kiểm tra cùng với các khoản thu phí đầu khóa theo thông báo của phòng Công tác sinh viên.

Dựa trên kết quả thi phân loại, nhà trường xét miễn một hoặc một số môn học tiếng Anh trong chương trình đào tạo bắt buộc và được xếp vào các lớp học phù hợp với trình độ.

2. Sinh viên không đăng ký tham gia kỳ thi phân loại sẽ được xếp vào lớp học trình độ tiếng Anh ở mức thấp nhất.

3. Sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hạn tính đến ngày 03/10/2023 không cần phân loại trình độ tiếng Anh và được miễn toàn bộ các môn học tiếng Anh bắt buộc trong chương trình đào tạo nếu đáp ứng yêu cầu dưới đây:

a) Đối với chương trình Chuẩn và Công nghệ thông tin (Việt Nhật): sinh viên có điểm IELTS 4.5 hoặc tương đương trở lên.

b) Đối với chương trình Tiên tiến hoặc Quốc tế với chuẩn đầu ra tiếng Anh: sinh viên có điểm IELTS 5.5 hoặc tương đương trở lên.

c) Đối với chương trình Tài năng và PFIEV: sinh viên có điểm IELTS 5.0 hoặc tương đương trở lên.

II. Đối tượng cần tham gia kiểm tra:

1. Sinh viên K68 thuộc chương trình đào tạo có chuẩn đầu ra là tiếng Anh.

2. Sinh viên thuộc các chương trình sau không phải tham gia kiểm tra tiếng Anh đầu khóa:

a) Công nghệ thông tin (Việt - Pháp): ngoại ngữ chính là tiếng Pháp.

b) Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến): ngoại ngữ chính là tiếng Nhật.

c) Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản): ngoại ngữ chính là tiếng Nhật.

d) Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức): ngoại ngữ chính là tiếng Đức.

e) Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức): ngoại ngữ chính là tiếng Đức.

f) Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế và Tiếng Anh KHKT và Công nghệ: chuyên ngành ngoại ngữ.

III. Dạng bài kiểm tra TOEIC placement: sinh viên sẽ thực hiện bài kiểm tra trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành 2 phần như sau: Chi tiết của các phần thi như sau:

1. Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua audio trong thời gian 45 phút.

Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

2. Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thức hiện trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

IV. Hình thức và thời gian tổ chức kiểm tra:

1. Hình thức thi: sinh viên làm bài thi trên máy tính tại các Phòng máy tính của  ĐHBK Hà Nội.

2. Thời gian tổ chức: dự kiến từ 26/8 – 30/8/2023.

3. Phí kiểm tra: 350.000 đồng – nộp cùng với các khoản thu phí đầu khóa theo thông báo của phòng Công tác sinh viên.

4. Hình thức đăng ký kiểm tra TOEIC placement: nộp phí kiểm tra cùng các khoản thu phí đầu khóa. Phòng Đào tạo sẽ lập danh sách sinh viên thi dựa vào khoản nộp 350.000 đồng của sinh viên.

V. Thủ tục xin miễn ngoại ngữ với chứng chỉ quốc tế:

1. Sinh viên làm thủ tục kiểm tra chứng chỉ ngoại ngữ: tại trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) tầng 1 nhà C3B đến hết ngày 25/8/2023. Các hướng dẫn thủ tục: https://cla.hust.edu.vn/thu-tuc-hau-kiem-cac-chung-chi-quoc-te/

Danh sách sinh viên đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ cho phòng Tuyển sinh và trung tâm CLA và đã được kiểm tra sự chính xác của chứng chỉ: https://cla.hust.edu.vn/

2. Trung tâm CLA: sẽ chuyển danh sách sinh viên và chứng chỉ cho phòng Đào tạo để làm thủ tục miễn ngoại ngữ cho sinh viên.

3. Phòng Đào tạo: sẽ cập nhật kết quả vào tài khoản sinh viên.

VI. Tài liệu tham khảo về bài kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

  1. Hướng dẫn dự thi TOEIC placement Online
  2. Quy định về Chứng minh nhân dân không hợp lệ