Thống kê theo kết quả thi Đánh giá tư duy năm 2024, đợt 1 vừa qua, thí sinh đạt điểm cao nhất là 95,85/100, điểm trung bình 52,48/100, trung vị tại 52,14/100. Có 3 thí sinh đạt trên 90 điểm, 27 thí sinh đạt trên 80 điểm.

Ngày 3/12/2023, đợt 1 kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2024 (TSA2024) được Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp cùng một số trường đại học, học viện đã được tổ chức tại 9 cụm thi: Hà Nội (8 trường đại học, học viện); Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng.

Trong đợt thi này, số thí sinh đăng ký dự thi là 2.757, số thí sinh dự thi là 2.707 (đạt gần 98,2% so với số thí sinh đăng ký).

Thống kê theo kết quả thi đợt 1 vừa qua, điểm cao nhất là 95,85/100, điểm trung bình 52,48/100, trung vị tại 52,14/100. Có 3 thí sinh đạt trên 90 điểm, 27 thí sinh đạt trên 80 điểm.

Tỷ lệ thí sinh đạt trên 70 điểm khoảng 5,28%, đạt trên 60 điểm chiếm 23,86% và đạt trên 50 điểm chiếm 57,26%.

Nhìn chung các thống kê, kết quả thi đợt 1 này thấp hơn so với các lần thi của kỳ TSA2023 do đây là lần thi đầu tiên của đa số các thí sinh và diễn ra ở ngay học kỳ 1 của năm học 2023 - 2024.

6 mốc thời gian quan trọng kỳ thi  Đánh giá tư duy năm 2024

Điều đặc biệt trong kỳ thi TSA2024 và các năm tiếp theo là thí sinh sẽ được công bố cả điểm TSA thành phần, gồm: Điểm Toán, Đọc hiểu, Khoa học/Giải quyết vấn đề.

Trong số 2.757 thí sinh dự thi đợt 1 có 85 thí sinh dự thi không có CCCD gắn chíp sẽ cần làm thêm các thủ tục để nhận được kết quả thi. Trong các lần tổ chức thi tiếp theo, việc đem CCCD có gắn chíp khi đến dự thi sẽ là lưu ý nhiều hơn đến với thí sinh dự thi.

Thí sinh muốn đăng ký tham dự các đợt thi TSA cần lưu ý lịch đăng ký dự thi (dự kiến) của các đợt thi TSA2024 tiếp theo.

TT Thời gian mở đăng ký Thời gian thi
Đợt 2 Từ 16/12/2023 đến 25/12/2023 20-21/1/2024
Đợt 3 Từ 6/2/2024 đến 15/2/2024 09-10/3/2024
Đợt 4 Từ 25/3/2024 đến 5/4/2024 27-28/4/2024
Đợt 5 Từ 2/5/2024 đến 20/5/2024 08-09/6/2024
Đợt 6 15-16/6/2024
Lịch đăng ký dự thi (dự kiến) của các đợt thi TSA 2024