Năm 2023, Kỳ thi ĐGTD sẽ có sự điều chỉnh rất lớn với cấu trúc bài thi mới. Thời gian làm bài chỉ còn 150 phút so với 270 phút so với năm ngoái; trong đó, mỗi phần Tư duy Toán học và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề có thời lượng 60 phút, còn Tư duy Đọc hiểu 30 phút.

1. Cấu trúc bài thi đánh giá tư duy năm 2023

TT

Phần thi

Thời lượng (phút)

1

Tư duy Toán học

60

2

Tư duy Đọc hiểu

30

3

Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề

60

 

Tổng thời lượng

150

 

-   Phần thi Tư duy Toán học: Đánh giá khả năng tư duy và vận dụng những kiến thức cơ bản của Toán học vào giải quyết những bài toán trong thực tế, đồng thời đánh giá khả năng học toán và các môn khoa học liên quan ở bậc đại học của thí sinh. Nội dung kiến thức phần thi tư duy toán học nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 11 và 12.

-   Phần thi Tư duy đọc hiểu: Đọc hiểu là một trong những năng lực cốt lõi, cần thiết cho việc tự học và học tập suốt đời. Phần thi này tập trung đánh giá kỹ năng đọc nhanh, hiểu đúng, cùng với năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ các văn bản tiếng Việt. Nội dung đọc hiểu trong đề thi đa dạng, phong phú, chủ yếu liên quan tới những chủ đề về khoa học công nghệ, văn học, báo chí ….

-   Phần thi Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề: Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp để giải quyết vấn đề một cách hợp lý nhất. Các câu hỏi ở dạng tích hợp các vấn đề liên quan tới các lĩnh vực về khoa học công nghệ, kinh tế, kỹ thuật ...

Dạng đề thi: trắc nghiệm, 4 loại câu hỏi:

- Nhiều lựa chọn

- Chọn Đúng / Sai

- Kéo/thả đáp án

- Trả lời ngắn

2. Đối tượng, phạm vi, hình thức thi, các đợt thi, địa điểm tổ chức

(1) Đối tượng dự thi: Thí sinh là học sinh THPT, thí sinh tự do.

(2) Phạm vi: Toàn quốc.

(3) Hình thức thi: Thi tực tuyến trên máy tính tập trung (tại các phòng máy tính của đơn vị tổ chức thi).

(4) Các đợt thi năm 2023:

 • Đợt 1: 10/6/2023,
 • Đợt 2: 17/6/2023,
 • Đợt 3: 08/7/2023.

(5) Địa điểm tổ chức thi:

- Tại Hà Nội: ĐHBK Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Thủy Lợi, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp và một số cơ sở giáo dục đại học khác.

- Tại Nghệ An: Trường ĐH Vinh.

- Tại Thanh Hóa: Trường ĐH Hồng Đức.

- Tại Hải Phòng: Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

- Tại Nam Định: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định,

- Tại Hưng Yên: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

- Tại Thái Nguyên: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐH Thái Nguyên.

- Tại Đà Nẵng: Trường ĐHBK – ĐH Đà Nẵng.

...

3. Đăng ký, nộp lệ phí dự thi

(1) Đăng ký dự thi

- Đăng ký trực  tuyến theo link: https://tsa.hust.edu.vn;

- Thời gian đăng ký: từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 10/5/2023; số lượng các đợt thi không hạn chế;

(2) Lệ phí dự thi: 300.000 VND/thí sinh/đợt thi , nộp theo hình thức trực tuyến.

4. Danh sách các trường đại học, học viện sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học năm 2023 (tính đến thời điểm hiện tại)

 1. ĐHBK Hà Nội
 2. Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
 3. Trường ĐH Giao thông vận tải
 4. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 5. Trường ĐH Thủy lợi
 6. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
 7. Trường Đại học Mỏ Địa chất
 8. Học viện Tài chính
 9. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
 10. Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp
 11. Trường ĐH Thương mại
 12. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
 13. Trường ĐH Dược Hà Nội
 14. Trường ĐH Mở Hà Nội
 15. Trường ĐH Hà Nội
 16. Trường ĐH Công nghệ Đông Á
 17. Trường ĐH Kinh tế Nghệ An
 18. Trường ĐH Vinh
 19. Trường ĐH Hồng Đức
 20. Trường ĐH Dầu khí Việt Nam
 21. Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu nghị
 22. Trường ĐH Quy Nhơn
 23. Trường ĐH Nguyễn Trãi
 24. Trường ĐH Đông đô
 25. Trường ĐH Chu Văn An
 26. Học viện Chính sách và phát triển
 27. Trường ĐH Hải Phòng
 28. Học viện CN Bưu chính – Viễn thông (cơ sở phía bắc)
 29. Trường ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 1)
 30. Trường Đại học Thái Bình
 31. Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Vinh
 32. Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

...

Danh sách các cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy để xét tuyển đại học sẽ được tiếp tục cập nhật.