Năm 2023, Đại học Bách Khoa (ĐHBK) Hà Nội xét tuyển 7985 chỉ tiêu cho 63 ngành và chương trình đào tạo (CTĐT) theo 03 phương thức: 1/ Xét tuyển tài năng (xét tuyển thẳng); 2/ Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (ĐGTD); 3/ Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Danh mục các ngành/ chương trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và mã xét tuyển: Xem tại đây

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, hầu hết các ngành/CTĐT của ĐHBK Hà Nội đều xét tuyển bằng các tổ hợp có môn chính. Riêng 03 ngành là: Công nghệ giáo dục (ED2), Quản trị Kinh doanh hợp tác với ĐH Troy, Hoa Kỳ (TROY-BA) và Khoa học Máy tính hợp tác với ĐH Troy, Hoa Kỳ (TROY-IT) là xét tuyển bằng các tổ hợp không có môn chính.

Cách tính điểm tổng điểm theo công thức như trong ảnh sau:

Thí sinh tham khảo mức điểm ưu tiên khu vực, đối tượng thông thường và mức điểm thưởng (điểm khuyến khích) đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi ĐGTD và có chứng chỉ IELTS tại bảng sau:

Đối với những thí sinh có điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, hoặc có điểm thưởng (đối với thí sinh xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi ĐGTD và có chứng chỉ IELTS), công thức tính điểm sẽ là:

Sau khi tính được điểm xét tuyển, thí sinh đối chiếu với các dự báo điểm chuẩn của ĐHBK Hà Nội để đăng ký nguyện vọng cho phù hợp.