Năm 2019, ĐHBKHN có tới ba nhóm ngành lọt top 550 ngành tốt nhất thế giới là Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo (Top 451-500); Kỹ thuật điện - Điện tử (Top 401-450); Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) (Top 501-550).

Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo lĩnh vực của tổ chức QS 2020 được công bố vào ngày 04/03/2020. Bảng xếp hạng này đánh giá thứ tự các trường đại học tốt nhất thế giới theo từng lĩnh vực, bao gồm 48 nhóm ngành chia thành 5 lĩnh vực chính. Bảng xếp hạng năm 2020 đưa vào xếp hạng 1,368 trường từ 158 quốc gia.

Các chỉ số đánh giá của bảng xếp hạng năm nay tập trung vào 4 tiêu chí: uy tín trong giới học giả (Academic Reputation), uy tín đối với nhà tuyển dụng (Employer Reputation), số trích dẫn trung bình trên một bài báo (Citations per paper) và chỉ số H-index (đo lường năng suất và mức độ tác động của các công bố khoa học). Uy tín trong giới học giả được đánh giá với trọng số cao nhất (chiếm đến 40%), chứng tỏ tầm ảnh hưởng của nhận định từ các đồng nghiệp đối với các trường đại học trong lĩnh vực của họ. Bên cạnh đó, năm nay có 22 triệu công bố khoa học cùng với 200 triệu trích dẫn đã được phân tích để đưa ra số liệu cho bảng xếp hạng này.

So với năm 2019, cả 3 nhóm ngành của ĐHBK Hà Nội từng được xếp hạng trong lĩnh vực Kỹ thuật & Công nghệ thông tin đều tăng từ 50 đến 100 bậc và tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam. Trong khi đó, ngành Toán học của Trường lần đầu tiên lọt vào Top 500 của bảng xếp hạng này và xếp thứ 2 Việt Nam, khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của Toán học trong một trường đại học hàng đầu về kỹ thuật và công nghệ.

Lĩnh vực

Nhóm ngành

Thứ hạng trong nước

Thứ hạng toàn cầu 2020

Thứ hạng toàn cầu 2019

Kỹ thuật & Công nghệ thông tin

Kỹ thuật Điện - Điện tử;

1

351-400

401-450

Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo

1

351-400

451-500

Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin

1

451-500

501-550

Khoa học tự nhiên

Toán học

2

451-500

 

Trong năm 2019, ĐHBK Hà Nội cũng được xếp ở vị trí 351-400 thế giới và vị trí thứ 4 Đông Nam Á về lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ theo một bảng xếp hạng có uy tín khác, bảng xếp hạng THE World University Ranking by Subject. Những kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín và tầm ảnh hưởng của ĐHBK Hà Nội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã vươn ra tầm khu vực và thế giới.