Quốc phòng kì 1 năm lớp 11 em không học thì em cần nhập gì hay bỏ trống ạ !

Quốc phòng kì 1 năm lớp 11 em không học thì em cần nhập gì hay bỏ trống ạ !

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Lê Giang

Lê Giang

Gửi 3 năm trước

đăng ký thông tin