Thư tự giới thiệu

Dạ thưa thầy cô cho em hỏi, thư tự giới thiệu bản thân thì cần có những nội dung gì vậy ạ?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!