Em có định đăng kí quy đổi điểm ngoại ngữ nhưng lúc em đăng kí thì web báo hết hạn đăng kí dù em thấy hạn đăng kí là 30/6

Em có định đăng kí quy đổi điểm ngoại ngữ nhưng lúc em đăng kí thì web báo hết hạn đăng kí dù em thấy hạn đăng kí là 30/6

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!