Website đăng kí đánh giá tư duy không hiện chữ

Em đăng kí thi đánh giá tư duy nhưng website không hiển thị chữ nào, click vào cũng không được, làm sao để đăng kí thành công ạ? Em cảm ơn

 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

1 trong số 1 đánh giá câu hỏi này hữu ích!