Về tính điểm học bạ

Em đã nhập điểm học bạ để đăng kí xét tuyển tài năng nhưng hệ thống báo lớp 10 điểm trung bình là 7.98. Trong học bạ điểm TB cả năm lớp 10 là 8.0. Vậy cho em hỏi em nên làm gì?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!