Ảnh chụp học bạ

Khi chụp ảnh học bạ, em lỡ chụp mỗi trang một ảnh nên thông các lớp 10, 11, 12 nằm trên 2 ảnh khác nhau.Tuy nhiên, khi em đăng kí thông tin trên trang web của nhà trường thì mỗi lớp 10, 11, 12, trang web chỉ cho phép tải lên 1 ảnh. Em có cần chụp lại học bạ không hay em có thể ghép các ảnh chụp học bạ để thể hiện nội dung học bạ ạ (do em đã trả học bạ nên việc mượn lại học bạ hơi khó khăn)?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!