Ngành kỹ thuật hóa học

Thầy cô cho em hỏi số lượng tín chỉ trong cả 5 năm học của ngành kỹ thuật hóa học khoảng bao nhiêu ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!

Khải

Khải

Gửi 2 năm trước

Tuyển sinh ĐHBKHN 2020