Thí sinh tự do có bắt buộc tham gia kỳ thi THPT QG hay không?

Thí sinh tự do có bắt buộc tham gia kỳ thi THPT QG hay không? Hay em chỉ cần thi kỳ thi tuyển sinh của ĐH Bách Khoa Hà Nội

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!