Muốn học Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo thì nên học IT1 hay MI1

Cho em hỏi muốn học để theo Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo thì nên học it1- Khoa học Máy tính hay mi1 Toán - Tin hơn ạ?

(Giả dụ em không thi được vào đúng ngành Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo)

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!